• Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Metalimpex J.G. Chmielewscy Spółka Jawna, ul. Oleśnicka 34 55-106 Zawonia

 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w pompie paliwowej produkowanej przez PPHU METALIMPEX”, nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18
  • Kwota dofinansowania – 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w kwocie nieprzekraczającej 308.000,00 zł PLN.
  • Planowane efekty: Wprowadzona zmiana ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez:
    – udoskonalenie produkowanych wyrobów a co za tym idzie lepsze zaspokojenie potrzeb kontrahentów (dokładność, precyzja, szybkość realizacji zleceń, konkurencyjna cena, wydłużony okres gwarancji)

Dodatkowo spodziewane są efekty w postaci:

1) wyższej precyzji i dokładności wykonania co przyczyni się do zmniejszenia odpadów produkcyjnych z tytułu wadliwych detali

2) wyższej jakości wykonywanych detali poprzez zmianę technologii wytworzenia

3) zwiększenie zatrudnienia

Wartość projektu: 947 100,00 PLN

Celem projektu jest: Wzrost konkurencyjności firmy METALIMPEX poprzez wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonego produktu pompy paliwowej.

Dofinansowanie