DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

POPRAWA SYSTEMY FILTYRACYJNEGO W FIRMIE METALIMPEX

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

 

DOFINANSOWANIE 153 653,11 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 192 066,39 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na hali produkcyjnej poprzez zakup i montaż filtrowentylacji na hali  ślusarni (hala A).

Dodatkowe cele projektu:

  • poprawa warunków pracy bhp pracowników
  • obniżenie poziomu natężenia substancji szkodliwych na stanowiskach pracy objętych projektem
  • obniżenie poziomu ryzyka zawodowego
  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Instalacja profesjonalnego systemu filtracyjnego wpłynie na poprawę jakości powietrza, a także na ograniczenie szkodliwych

substancji powstających w procesach ślusarskich.

  • Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Metalimpex J.G. Chmielewscy Spółka Jawna, ul. Oleśnicka 34 55-106 Zawonia

 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w pompie paliwowej produkowanej przez PPHU METALIMPEX”, nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18
  • Kwota dofinansowania – 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w kwocie nieprzekraczającej 308.000,00 zł PLN.
  • Planowane efekty: Wprowadzona zmiana ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez:
    – udoskonalenie produkowanych wyrobów a co za tym idzie lepsze zaspokojenie potrzeb kontrahentów (dokładność, precyzja, szybkość realizacji zleceń, konkurencyjna cena, wydłużony okres gwarancji)

Dodatkowo spodziewane są efekty w postaci:

1) wyższej precyzji i dokładności wykonania co przyczyni się do zmniejszenia odpadów produkcyjnych z tytułu wadliwych detali

2) wyższej jakości wykonywanych detali poprzez zmianę technologii wytworzenia

3) zwiększenie zatrudnienia

Wartość projektu: 947 100,00 PLN

Celem projektu jest: Wzrost konkurencyjności firmy METALIMPEX poprzez wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonego produktu pompy paliwowej.

Dofinansowanie